ข้อกำหนดการจอง

สวัสดี! เรามีข้อกำหนดและเงื่อนไขบางอย่างที่คุณควรอ่านก่อนที่คุณจะจองหลักสูตรกับเรา หากคุณมีคำถาม กรุณาติดต่อ EBS Care เราพร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอ

การจองกับเรา: ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สัญญาของคุณกับ European Bartender School International Limited, World Trade Center, Unit 1.21, 6 Bayside Road, Gibraltar เลขทะเบียนบริษัท: 107518, ทำธุรกิจในนาม European Bartender School. เมื่อคุณทำการจองกับเรา ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างจะมีผลบังคับใช้

คำว่า “เรา”, “ของเรา” และ “EBS” หมายถึง European Bartender School ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ที่เมือง Gibraltar คำว่า “คุณ”, “นักเรียน”, “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” หมายถึงผู้ใช้ที่เยี่ยมชมและ/หรือจองหลักสูตรผ่านเว็บไซต์ของเราหรือผ่านตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

ทั่วไป

ไม่สามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนการจองได้โดยไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่คุณจะต้องอ่านและ/หรือพิมพ์สำเนาของข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาที่ทำการจองเพื่อที่จะได้รับทราบถึงข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ EBS สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกับการจองที่ได้รับการยอมรับจาก EBS แล้วก็ตาม เมื่อคุณจองผ่านทางเว็บไซต์ของเรา คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันดังต่อไปนี้:

 1. คุณยอมรับความรับผิดชอบทางการเงินสําหรับการทําธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อหรือบัญชีของคุณ
 2. คุณจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ในวันที่เริ่มต้นของหลักสูตรที่ได้ทำการจองไว้และต้องมีความสามารถตามกฎหมายไทย และอย่างน้อย 21 ปีบริบูรณ์ในการจองสำหรับจุดหมายปลายทางที่นิวยอร์ก
 3. คุณรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้เกี่ยวกับตัวคุณเองหรือบุคคลอื่นเป็นความจริงและถูกต้อง
 4. คุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้สำหรับการจองที่เป็นการเก็งกำไร, เป็นเท็จหรือหลอกลวง 

*หากจองหลักสูตรที่ภูเก็ตหรือที่คอส คุณจะต้องยืนยันว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่เริ่มต้นของหลักสูตรที่ได้ทำการจองไว้ และคุณยังตกลงที่จะให้เอกสารที่ระบุถึงการให้ความยินยอมหรืออนุญาตจากผู้ปกครองของคุณในการจองหลักสูตรของ EBS แก่เรา

ราคาที่คุณจ่าย

EBS พยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันว่าราคาล่าสุดและที่ถูกต้องจะแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม EBS ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตลอดเวลา อาจมีการแสดงราคาที่ไม่ถูกต้องเป็นบางครั้งอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาด เมื่อ EBS ตระหนักถึงข้อผิดพลาดดังกล่าว เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบในเวลาที่ทำการจองหรือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองหากคุณไม่ต้องการยอมรับราคาที่ใช้กับการจองได้จริง

ความรับผิดชอบของเราต่อการจองของคุณ

เราจะจัดเตรียมหลักสูตรที่คุณได้ทำการจองให้แก่คุณและเราจะยืนยันการจองตามลำดับ คุณจะได้รับบริการเหล่านี้จากเราโดยตรงหรือผ่านทางผู้ให้บริการอิสระที่ทำสัญญากับเรา ยกเว้นเมื่อเราใช้ตัวแทนการจอง เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละส่วนของหลักสูตรที่คุณจองกับเรานั้นมีให้ตามมาตรฐานที่เหมาะสมและตามที่เราได้โฆษณาไว้(หรือมีการเปลี่ยนแปลงและได้รับการยอมรับจากคุณ)

การเปลี่ยนแปลงและยกเลิกการจองของคุณ

หากเรายกเลิกการจองของคุณ

เราหวังว่าเราจะไม่ต้องกระทำการเปลี่ยนแปลงใดๆกับการจองของคุณ แต่เนื่องจากหลักสูตรของเรามีการวางแผนล่วงหน้าหลายเดือนจึงจำเป็นต้องทำเช่นนั้นในบางครั้ง ตัวอย่างเช่น หากมีจำนวนคนที่จองในหลักสูตรของคุณไม่เพียงพอหรือหากมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดใดๆเกิดขึ้นซึ่งทําให้หนึ่งในโรงเรียนของเราไม่เหมาะสมกับการใช้งาน เราอาจจะต้องยกเลิกหลักสูตรของคุณ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหลักสูตรของคุณไม่ว่าในกรณีใดๆ หากเราต้องยกเลิกการจองที่คุณได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน(ยกเว้นประกันการยกเลิกและค่าธรรมเนียม การชําระเงินใดๆ)หรือยอมรับหลักสูตรทดแทนจากเราซึ่งจะเป็นมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกันหากเราสามารถหาทดแทนให้คุณได้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับคุณอันเป็นผลมาจากการยกเลิกของเรา

หากเราเปลี่ยนแปลงการจองของคุณ

ตามที่ระบุไว้ข้างต้นเรามุ่งมั่นที่จะไม่กระทำการเปลี่ยนแปลงใดๆในการจองของคุณเมื่อได้รับการยืนยันแล้ว แม้ว่ามักจะมีการเตรียมการล่วงหน้าหลายเดือนกับผู้ให้บริการของเราผู้ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง เป็นผลให้อาจจะมีความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและแม้ว่าเราพยายามที่จะให้คําแนะนำคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆเหล่านี้ก่อนที่จะเริ่มต้นหลักสูตรของคุณ เราไม่มีภาระผูกพันในการที่จะทำเช่นนั้นและจะไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก่อนที่หลักสูตรของคุณจะเริ่มต้น โดยที่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของจุดหมายปลายทางโรงเรียนของ EBS (ไม่ใช่สถานที่)หรือการเปลี่ยนแปลงของวันที่อย่างมีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอื่นๆซึ่งอาจถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หากคุณได้ทำการจองหลักสูตรพร้อมด้วยที่พัก เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของที่พักเป็นครั้งคราว หากการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะมีผลกระทบอย่างมากต่อที่พักของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหากการเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้เรามีเวลาดำเนินการดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวมถึง;

 • การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับที่พักของคุณ
 • การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับโรงเรียนของ EBS 
 • การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับวันที่เริ่มต้นหลักสูตร

ผู้ให้บริการที่พักของเรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงที่พักของคุณเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งอย่างน้อยก็เป็นมาตรฐานที่ใกล้เคียงกับที่คุณได้ทำการจองเอาไว้ ในกรณีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นที่ผู้ให้บริการที่พักต้องนำเสนอที่พักทางเลือกที่มีมาตรฐานต่ำกว่านั้น ดังนั้นส่วนต่างของราคาจะถูกชำระคืนให้แก่คุณ หากผู้ให้บริการที่พักไม่สามารถจัดหาทางเลือกที่เหมาะสมหรือเป็นที่ยอมรับให้แก่คุณได้ ดังนั้น EBS ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของคุณและเราจะแจ้งให้คุณทราบตามลำดับ

ในกรณีที่เราแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก่อนที่หลักสูตรของคุณจะเริ่มต้น เราจะเสนอตัวเลือกให้คุณสี่ตัวเลือก:

 • ยอมรับข้อตกลงทางเลือกที่เราอาจนำเสนอ
 • ยอมรับหลักสูตรทดแทนจากเราซึ่งมีมาตรฐานและราคาที่เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกัน หากหลักสูตรมีราคาแพงกว่าคุณจะต้องชำระเงินส่วนต่าง แต่หากหลักสูตรมีราคาถูกกว่าเราจะชำระคืนเงินส่วนต่าง
 • ยกเลิกหลักสูตรและรับเงินคืนเต็มจำนวนของเงินทั้งหมดที่จ่ายให้เรา(ยกเว้นประกันการยกเลิกและค่าธรรมเนียมการชําระเงินใดๆ)
 • รักษาสิทธิ์ของการจองปัจจุบันได้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ทำการจองในครั้งแรก ทำให้คุณสามารถจองหลักสูตรที่มีราคาใกล้เคียงกันได้อีกครั้งในภายหลังภายในระยะเวลาหนึ่งปี หากวันที่ต้องการคือหลังจากหนึ่งปีตามปฏิทินนับจากวันที่ทำการจองในครั้งแรกจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนรวมทั้งค่าธรรมเนียมการยกเลิกใดๆสำหรับการจองก่อนหน้านี้

หากคุณเปลี่ยนแปลงการจองของคุณ

หากหลังจากการยืนยันการจองได้เป็นผลแล้ว คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการจองของคุณในทางใดทางหนึ่ง เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ อย่างไรก็ตามอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป นอกจากนี้เราเรียกเก็บ “ค่าธรรมเนียมการแก้ไข” สําหรับรายละเอียดการจองของคุณในแต่ละครั้งที่เราอนุญาตให้คุณเปลี่ยนแปลง สําหรับรายการของค่าธรรมเนียมโปรดดูตารางค่าธรรมเนียมการแก้ไขของเราด้านล่าง โปรดทราบว่าคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเดินทางเร็วขึ้นหรือช้ากว่าที่วางแผนกำหนดไว้จะนับว่าเป็นการยกเลิกหากทำภายใน 0-25 วันก่อนที่หลักสูตรจะเริ่มต้น

แนวทางเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการแก้ไขของเรา

การเปลี่ยนแปลง 81 วันหรือมากกว่าก่อนที่หลักสูตรจะเริ่มต้น 80 – 56 วันก่อนที่หลักสูตรจะเริ่มต้น 55 – 41 วันก่อนที่หลักสูตรจะเริ่มต้น 40 – 26 วันก่อนที่หลักสูตรจะเริ่มต้น 25 – 11 วันก่อนที่หลักสูตรจะเริ่มต้น 10 – 1 วันก่อนที่หลักสูตรจะเริ่มต้น
ขายหลักสูตรให้แก่บุคคลอื่น * €25 €50 €75 €100 €150 €300
การเปลี่ยนวันที่ของหลักสูตรที่โรงเรียนของ EBS แห่งเดียวกัน €25 €50 €75 €100 €300/การยกเลิก €500/การยกเลิก
การเปลี่ยนโรงเรียนของ EBS ** €25 €50 €75 €100 €300/การยกเลิก €500/การยกเลิก
การเปลี่ยนที่พักของ EBS *** €75 €100 €125 €175 €300/การยกเลิก €500/การยกเลิก

 

* คุณอาจขายการจองของคุณให้แก่บุคคลอื่นโดยเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • คุณมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร
 • นักเรียนใหม่ที่คุณกำลังถ่ายโอนการจองได้ยอมรับการโอนและยืนยันการตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษร
 • บุคคลนั้นปฏิบัติตามข้อกำหนดของการจองที่มีอยู่และตกลงที่จะรับภาระการชำระเงินใดๆที่เหลืออยู่

** การเปลี่ยนโรงเรียนของ EBS ภายใน 0-25 วันก่อนที่หลักสูตรจะเริ่มต้น หากคุณต้องการที่จะเปลี่ยนโรงเรียนของ EBS ของคุณ เราจะพยายามช่วยเหลือและจองหลักสูตรที่โรงเรียนใหม่ให้แก่คุณหากโรงเรียนที่ต้องการไม่ได้ถูกจองไว้เต็มซึ่งในกรณีนี้จะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากโรงเรียนใหม่มีความพร้อมที่จะให้บริการ ดังนั้นจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้างต้นพร้อมกับส่วนต่างใดๆก็ตามที่โรงเรียนของ EBS ที่เลือกนั้นมีมูลค่าสูงกว่า

*** การเปลี่ยนที่พักของ EBS หากคุณได้ทำการจองหลักสูตรพร้อมด้วยที่พักและประสงค์ที่จะเปลี่ยนเป็นหลักสูตรที่ไม่รวมที่พัก เราจะคืนเงินสำหรับค่าที่พักให้คุณโดยหักลบด้วยค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้างต้น หากคุณได้ทำการจองหลักสูตรที่ไม่รวมที่พักและประสงค์ที่จะเปลี่ยนเป็นหลักสูตรพร้อมด้วยที่พัก เราจะพยายามช่วยเหลือคุณ อย่างไรก็ตามที่พักอาจไม่มีว่างให้บริการได้อย่างกะทันหันในเวลากระชั้นชิด ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับที่พักจะถูกชำระนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการแก้ไขการจอง €25

หากคุณยกเลิกการจองของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการจองของคุณได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือยกเลิกการจองโดยได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน(ยกเว้นประกันการยกเลิกและค่าธรรมเนียมการชําระเงินใดๆ)ภายใน 14 วันนับจากวันที่คุณได้ทำการจองครั้งแรก หลังจากระยะเวลา 14 วันนี้คุณได้ทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายเพื่อที่จะชำระค่าหลักสูตรของคุณเต็มจำนวน โปรดทราบว่าเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น 14 วันจะต้องมาก่อนวันที่เริ่มต้นของหลักสูตร ในกรณีที่หลักสูตรเริ่มต้นในเวลาน้อยกว่า 14 วันหลังจากการจอง คุณจะมีเวลาจนถึงวันศุกร์สุดท้ายก่อนที่หลักสูตรจะเริ่มต้นเพื่อจะแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ในกรณีที่คุณต้องการที่จะยกเลิกการจองของคุณ เราจะเสนอตัวเลือกให้คุณสามตัวเลือก*:

 • คุณสามารถเลื่อนหลักสูตรของคุณและเลือกที่จะเข้าเรียนหลักสูตรของ EBS ที่ใกล้เคียงกันภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่หลักสูตรที่ได้ทำการจองไว้ควรจะเริ่มต้น หลักสูตรที่เลือกสามารถอยู่ที่จุดหมายปลายทางใดๆของ EBS จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ กรุณาดูค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้างต้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เงินใดๆที่ได้ชำระไปเรียบร้อยแล้วจะถูกเก็บไว้ในบัญชีและจะถูกหักออกจากราคาของการจองครั้งใหม่ หากหลักสูตรมีราคาแพงกว่าคุณจะต้องชำระเงินส่วนต่าง แต่หากหลักสูตรมีราคาถูกกว่าเราจะชำระคืนเงินส่วนต่าง**

 • คุณสามารถขายหลักสูตรของคุณให้แก่บุคคลอื่น แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ กรุณาดูค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้างต้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการขายหลักสูตรของคุณทั้งหมด EBS ไม่สามารถช่วยเหลือคุณในเรื่องนี้ได้

 • คุณสามารถยกเลิกหลักสูตรของคุณได้ แต่คุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าเล่าเรียนของหลักสูตรและค่าธรรมเนียมการยกเลิกอันเป็นผลมาจากการยกเลิกของคุณ*** ดูค่าธรรมเนียมการยกเลิกด้านล่าง

*การเปลี่ยนแปลงสามารถทำได้เพียงครั้งเดียวด้วยค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้างต้น หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สอง ค่าธรรมเนียมการแก้ไขจะเป็น € 300 และจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่คุณประสงค์จะรักษาสิทธิ์ในหลักสูตรของคุณและขายหลักสูตร คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการแก้ไขที่เกี่ยวข้องสำหรับรักษาสิทธิ์ในหลักสูตรของคุณและชำระอีก €25 สำหรับการขายหลักสูตร

**หากการชําระเงินของหลักสูตรของคุณถูกจัดการโดยบุคคลที่สาม(เช่น SVEA) คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของพวกเขาในการชำระคืนหนี้ของคุณ EBS จะไม่รับผิดชอบต่อใบแจ้งหนี้ใดๆที่ไม่ได้ชำระเงินให้กับบุคคลที่สาม

***หากการชําระเงินของหลักสูตรของคุณถูกจัดการโดยบุคคลที่สาม(เช่น SVEA) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะเป็น 100% ของราคาการจองเสมอ

ค่าธรรมเนียมการยกเลิก

เพื่อเป็นการชดเชยให้แก่เราตามความจริงที่ว่าเราอาจไม่สามารถขายการจองของคุณได้และเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายใดๆที่เราได้ชำระไประหว่างที่ดำเนินการจองของคุณ เราจะต้องทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามสัดส่วนที่แสดงด้านล่าง

ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนวันก่อนที่หลักสูตรที่ได้ทำการจองไว้ของคุณจะเริ่มต้นที่เราได้รับการแจ้งเตือนการยกเลิกของคุณและเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจองของคุณ

เราจะไม่รับผิดชอบต่อรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับคุณอันเป็นผลมาจากการยกเลิกของเรา ไม่มีค่าชดเชยที่จะต้องชําระสําหรับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยต่อการจองของคุณ การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยไม่ได้ให้สิทธิ์คุณในการยกเลิกหรือเปลี่ยนเป็นหลักสูตรอื่นโดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาก่อนเริ่มต้นหลักสูตรเมื่อได้รับแจ้งการยกเลิก เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินทั้งหมดที่ชำระไปที่จะได้รับคืน
150 วันหรือมากกว่า 50%
101 – 150 วัน 40%
51 – 100 วัน 30%
50 – 0 วัน 0%
ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 35€

นอกจากเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ชำระข้างต้นแล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกอีกด้วย ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะถูกหักออกจากเงินใดๆที่ต้องชำระ

จะไม่มีการคืนเงินสำหรับการยกเลิกที่ได้รับการแจ้งเตือนภายใน 50 วันก่อนท่ีหลักสูตรที่ได้ทำการจองไว้จะเริ่มต้นขึ้นหรือสำหรับการไม่ปรากฏตัวหรือสำหรับนักเรียนคนใดๆที่ได้เริ่มต้นหลักสูตรแล้ว ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะเท่ากับ 100% ของราคาที่ได้จองไว้

การชำระเงินคืน

ในกรณีที่มีการคืนเงินให้กับลูกค้าหลังจากการพิจารณาค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย/การหักเงินข้างต้น จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องจะถูกโอนกลับไปให้ลูกค้าโดยฝ่ายที่ทำการจองในครั้งแรกไปยังบัตรที่ชำระเงิน/บัญชีธนาคารที่ใช้ในการจองครั้งนั้น การประกันภัย/ค่าธรรมเนียมการจอง/ค่าใช้จ่าย/การหักเงินใดๆที่นำมาใช้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการชำระเงินคืน โปรดทราบว่าการชำระเงินคืนสามารถใช้เวลาถึง 30 วันในการดำเนินการ

การยกเลิกการจองภายใต้แผนการคุ้มครองการยกเลิก

เราให้ความอุ่นใจแก่นักเรียนของเราด้วยแผนการคุ้มครองการยกเลิก สิ่งนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงวันที่ของหลักสูตรหรือจุดหมายปลายทางของพวกเขาได้ฟรีหรือได้รับเงินคืนเต็มจำนวน(ยกเว้นประกันการยกเลิก, ประกันการฝึกสอน, การจองแบบเปลี่ยนแปลงได้และค่าธรรมเนียมการชำระเงินใดๆ) หากพวกเขาไม่สามารถเข้าเรียนได้เนื่องจากเหตุผลที่ครอบคลุมด้านล่าง ซึ่งสามารถใช้ได้ตลอดเวลาจนถึง แต่ไม่รวมถึงวันที่เริ่มต้นของหลักสูตร

คุณได้รับความคุ้มครอง:

1) การตาย, การบาดเจ็บ, การเจ็บป่วย, การตั้งครรภ์(ได้รับการรับรองในทุกกรณีโดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเท่านั้น), การทำหน้าที่ลูกขุนหรือการเรียกพยาน

2) การตาย, การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย(ได้รับการรับรองในทุกกรณีโดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเท่านั้น)ของคู่สมรส, คู่ชีวิต, พ่อแม่, ลูก, พ่อแม่ของคู่สมรสหรือคู่หมั้น

ใบรับรองแพทย์จากผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องประทับตราเขียนเป็นภาษาอังกฤษและควรมี:

a) คำแนะนำที่ชัดเจนจากแพทย์เกี่ยวกับการเข้าร่วมในหลักสูตรของเรา,

b) การวินิจฉัยโรค,

c) วันที่รักษาครั้งแรก/การตรวจสอบ,

d) วันที่เข้ารับการรักษาใหม่/การตรวจสอบเป็นพื้นฐานสําหรับคําแนะนําของแพทย์เกี่ยวกับการเข้าร่วมในหลักสูตร

เราไม่สามารถให้ความคุ้มครองสำหรับ:

 • โรคระบาดที่เกิดซ้ำหรือโรคเรื้อรังหรือการเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่องหรือการเจ็บป่วยและโรคทางการแพทย์ที่เป็นมาก่อนหรือการบาดเจ็บใดๆที่ทราบอยู่แล้วในขณะที่ทําการจอง
 • การฆ่าตัวตายหรือการพยายามฆ่าตัวตาย
 • การติดยาเสพติดหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • การไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําทางการแพทย์หรือการเดินทางที่ขัดต่อคําแนะนําทางการแพทย์
 • การหย่าร้าง, การแยกทางหรือการล้มเหลวของความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
 • ความล้มเหลวในการได้มาซึ่งข้อกำหนดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง, วีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองที่ถูกต้อง

แผนการคุ้มครองการยกเลิกสามารถเพิ่มลงในหลักสูตรได้จนถึง 14 วันหลังจากวันที่ทำการจองในครั้งแรก โดยท่ีหลักสูตรที่ได้ทำการจองไว้นั้นจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากวันท่ีทำการจองมากกว่า 30 วัน

แผนการคุ้มครองการยกเลิกสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียว หากนักเรียนได้ทำการเปลี่ยนแปลงการจองของพวกเขาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใต้แผนการนี้ การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆจะได้รับการดำเนินการตามนั้นและนักเรียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้างต้นสำหรับการทำการเปลี่ยนแปลงนี้

หากบุคคลที่สามได้ชดเชยผู้ประกันตน ผลประโยชน์ตามสัญญานี้จะสิ้นสุดการประกัน ผู้ถือครองที่ถูกต้องตามกฎหมายของแผนการคุ้มครองการยกเลิกคือชื่อที่ระบุไว้ในการยืนยันการจอง แผนการคุ้มครองการยกเลิกมีผลเฉพาะหากถูกนํามาใช้ในช่วงเวลาของการจองหลักสูตรในครั้งแรก

เราจะต้องใช้เอกสารประกอบ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของการยกเลิก

การยกเลิกการจองที่ไม่อยู่ภายใต้แผนการคุ้มครองการยกเลิก

หากเหตุผลของคุณสำหรับการยกเลิกหลักสูตรของคุณไม่ครอบคลุมอยู่ในแผนการหรือคุณไม่ได้เลือกแผนการคุ้มครองการยกเลิกที่เป็นตัวเลือกเมื่อทำการจอง คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกที่เหมาะสมตามที่แสดงในตารางข้างต้น - ค่าธรรมเนียมการยกเลิก

จะทำอย่างไรหากคุณจำเป็นต้องยกเลิกการจอง

ในกรณีที่โชคไม่ดีที่คุณต้องยกเลิกการจองของคุณ กรุณาติดต่อเราทันที อย่างไรก็ตามเราจะยังต้องการการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรภายในห้าวัน หากการยกเลิกอยู่ภายในระยะเวลา 14 วัน คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน (ยกเว้นประกันการยกเลิกและค่าธรรมเนียมการชําระเงินใดๆ) หลังจากวันที่นี้การยกเลิกจะถูกดำเนินการตามลำดับและคุณอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิก

หลักสูตรขั้นสูง 2 วัน

สามารถจองหลักสูตรขั้นสูงของ EBS ได้ตลอดเวลา(ก่อน, ระหว่างหรือทุกเมื่อหลังจากจบหลักสูตรบาร์เทนเดอร์ระดับสากล)และสามารถเข้าร่วมได้ที่จุดหมายปลายทางของ EBS ที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ EBS ได้แนะนำว่าควรมีประสบการณ์ในระดับหนึ่งสำหรับหลักสูตรเหล่านี้ซึ่งคำแนะนำสามารถพบได้บนหน้าเว็บไซต์

หลังจากได้สำเร็จหลักสูตรมิกซ์โซโลจีระยะเวลา 2 วันแล้ว นักเรียนจะได้รับตราประทับบนประกาศนียบัตรหลักสูตรบาร์เทนเดอร์ระดับสากลของ EBS หากนักเรียนไม่ได้รับประกาศนียบัตรของ EBS จะมีการประทับตราลงในแบบฟอร์มของ EBS

โปรดทราบว่าข้อกําหนดการจองปกติทั้งหมดจะใช้สําหรับหลักสูตรนี้ของ EBS

หลักสูตรบาร์เทนเดอร์/ทักษะการแฟลร์ขั้นสูง

สามารถจองหลักสูตรขั้นสูงของ EBS ได้ตลอดเวลา(ก่อน, ระหว่างหรือทุกเมื่อหลังจากจบหลักสูตรบาร์เทนเดอร์ระดับสากล)และสามารถเข้าร่วมได้ที่จุดหมายปลายทางของ EBS ที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ EBS ได้แนะนำว่าควรมีประสบการณ์ในระดับหนึ่งสำหรับหลักสูตรเหล่านี้ซึ่งคำแนะนำสามารถพบได้บนหน้าเว็บไซต์

หลังจากได้สำเร็จหลักสูตรขั้นสูงแล้ว นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร

โปรดทราบว่าข้อกําหนดการจองปกติทั้งหมดจะใช้สําหรับหลักสูตรนี้ของ EBS

การเดินทางสำรวจเหล้า

สามารถจองการเดินทางสำรวจเหล้าได้ตลอดเวลาและสามารถเข้าร่วมได้ที่จุดหมายปลายทางของ EBS ที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ระดับมืออาชีพมาก่อนในการเข้าร่วมการเดินทางสำรวจเหล้านี้ ระยะเวลาในการเดินทางอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่เลือก การเดินทางสำรวจเหล้านั้นถูกขายเป็นแพ็คเกจและรวมถึงที่พักตามระยะเวลาของหลักสูตร

หลังจากได้เสร็จสิ้นการเดินทางสำรวจเหล้าแล้ว นักเรียนจะได้รับใบรับรองการเข้าร่วม โปรดทราบว่าข้อกําหนดการจองปกติทั้งหมดจะใช้สําหรับการเดินทางสำรวจเหล้า

หลักสูตรสำหรับผู้สอนบาร์เทนเดอร์

สามารถจองหลักสูตรสำหรับผู้สอนบาร์เทนเดอร์ของ EBS นี้ได้เฉพาะในกรณีที่นักเรียนได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการเท่านั้น EBS Care จะดูแลขั้นตอนการสมัครและแจ้งให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับการอนุมัติของพวกเขา

หลังจากได้สำเร็จหลักสูตรสำหรับผู้สอนบาร์เทนเดอร์แล้ว นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร

โปรดทราบว่าข้อกําหนดการจองปกติทั้งหมดจะใช้สําหรับหลักสูตรนี้ของ EBS

หลักสูตรบาร์เทนเดอร์พื้นฐาน

สามารถจองหลักสูตรบาร์เทนเดอร์พื้นฐาน(1 สัปดาห์)ของ EBS ได้ตลอดเวลา(ก่อน, ระหว่างหรือหลังจากจบหลักสูตรบาร์เทนเดอร์ระดับสากล)และสามารถเข้าร่วมได้ที่จุดหมายปลายทางของ EBS ที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ใดๆเกี่ยวกับบาร์เทนเดอร์มาก่อนสำหรับหลักสูตรนี้ ค้นหาข้อกำหนดเฉพาะบนหน้าหลักสูตร

กิจกรรมและงานเลี้ยงจบการศึกษาไม่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรบาร์เทนเดอร์พื้นฐานไม่อนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์รับสมัครงานออนไลน์อย่าง EBS MatchStaff
 • การประกันการฝึกสอนไม่สามารถใช้ได้กับหลักสูตรนี้
 • โปรดทราบว่าข้อกําหนดการจองปกติทั้งหมดจะใช้สําหรับหลักสูตรนี้ของ EBS 

ประกันการฝึกสอน

EBS นำเสนอประกันการฝึกสอนเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น สิ่งนี้จะทำให้คุณมีโอกาสที่จะเรียนหลักสูตร EBS ของคุณอีกครั้งที่จุดหมายปลายทางเดิมจนกว่าคุณจะผ่าน

ประกันการฝึกสอนเป็นสิ่งเพิ่มเติมทางเลือกในการจองของคุณและสามารถจองเพิ่มได้ภายในไม่เกิน 14 วันหลังจากวันที่ทำการจองในครั้งแรก โดยท่ีหลักสูตรที่ได้ทำการจองไว้นั้นจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากวันท่ีทำการจองมากกว่า 30 วัน ประกันการฝึกสอนไม่สามารถเพิ่มเข้ามาได้หลังจากหลักสูตรได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

โปรดทราบว่า:

 • หลักสูตรที่คุณต้องการเรียนซำ้จะต้องเป็นหลักสูตรภายในหนึ่งปีนับจากหลักสูตรเดิมและจะต้องมีที่ว่าง
 • เพื่อให้สามารถใช้ประกันการฝึกสอนได้คุณจะต้องสอบตกหลักสูตรของคุณและการเรียนซ้ำของคุณ คุณจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้กับโรงเรียนที่ซึ่งคุณจะเรียนซ้ำ
 • คุณจำเป็นต้องแสดงพฤติกรรมที่ดีตลอดหลักสูตรของคุณตามที่สังเกตโดยผู้สอนของ EBS หากคุณไม่เข้าเรียนในระหว่างช่วงเวลาใดก็ตามจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้สอนของ EBS หรือ/และแพทย์
 • ที่พักไม่ครอบคลุมในการรับประกันนี้ หากคุณต้องการที่พัก คุณจะต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วยตัวของคุณเอง หากคุณจองที่พักผ่าน EBS ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะต้องถูกชำระจากบัญชีนักเรียนของคุณก่อนที่จะเริ่มต้นหลักสูตร คุณจะไม่สามารถชำระเงินโดยตรงกับโรงเรียนได้
 • เมื่อเรียนซ้ำหลักสูตร เกรดสูงสุดที่คุณสามารถได้รับในการสอบของคุณคือ C.
 • ประกันการฝึกสอนไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

การจองแบบเปลี่ยนแปลงได้

ต้องการให้แผนของคุณเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่? ลูกค้าสามารถทำได้โดยทำการจองแบบเปลี่ยนแปลงได้ของ EBS สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวันที่ของหลักสูตร, จุดหมายปลายทางและชื่อในการจองได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและมากเท่าที่คุณต้องการได้จนถึง 14 วันก่อนที่หลักสูตรจะเริ่มต้นขึ้น

การจองแบบเปลี่ยนแปลงได้เป็นสิ่งเพิ่มเติมในการจองของคุณและสามารถจองเพิ่มได้ภายในไม่เกิน 14 วันหลังจากวันที่ทำการจองในครั้งแรก โดยท่ีหลักสูตรที่ได้ทำการจองไว้นั้นจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากวันท่ีทำการจองมากกว่า 30 วัน การจองแบบเปลี่ยนแปลงได้ไม่สามารถเพิ่มเข้ามาได้หลังจากหลักสูตรได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

โปรดทราบว่า:

 • ราคาของการจองแบบเปลี่ยนแปลงได้รวมไปถึงประกันการยกเลิกจะช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นและความสบายใจอย่างเต็มที่
 • หากคุณเลือกหลักสูตรในจุดหมายปลายทางที่มีราคาแพงกว่าการจองในครั้งแรกของคุณ คุณจะต้องชำระส่วนต่าง หากหลักสูตรมีราคาถูกกว่า เราจะชำระคืนเงินส่วนต่าง
 • ตัวเลือกภายใต้ “หากคุณยกเลิกการจองของคุณ” ด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการแก้ไขตามจริงจะสามารถใช้ได้กับการจองแบบเปลี่ยนแปลงได้
 • การจองแบบเปลี่ยนแปลงได้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

ทุนการศึกษาของ EBS

เหล่านี้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับทุนการศึกษา, เงินช่วยเหลือและรางวัลทั้งหมดบริหารโดย European Bartender School LTD, World Trade Center, Unit 1.21, 6 Bayside Road, Gibraltar เลขทะเบียนบริษัท: 107518, ทำธุรกิจในนาม European Bartender School. ทุนการศึกษา, เงินช่วยเหลือและรางวัลทั้งหมดจะถูกเรียกว่า ‘ทุนการศึกษา’ ในที่นี้ ทุนการศึกษาจะได้รับมาจากแหล่งเงินทุนจำนวนหนึ่ง

นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาตามหลักสูตร(เช่น หลักสูตรบาร์เทนเดอร์ระดับสากล)อาจจะต้องลงนามในข้อตกลงทุนการศึกษารายบุคคล นักเรียนจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง คุณต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้ครบถ้วนก่อนท่ีคุณจะตอบรับข้อเสนอทุนการศึกษาของคุณ เมื่อคุณตอบรับข้อเสนอทุนการศึกษาของคุณ คุณเห็นด้วยและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้รวมไปถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของทุนการศึกษาของคุณที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของ EBS ตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอทุนการศึกษาของคุณหรือข้อตกลงทุนการศึกษาต่อ

1 เก็บรายละเอียดข้อมูลการติดต่อของคุณล่าสุด

ข้อมูลทั้งหมดในระหว่างขั้นตอนการสมัครจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของคุณหรือสําหรับนักเรียนที่สนใจจะส่งไปยังที่อยู่ที่ส่งมาในใบสมัครทุนการศึกษาของคุณ นักเรียนของ EBS ในปัจจุบันจะต้องอัปเดตรายละเอียดที่อยู่ของพวกเขาในบัญชีนักเรียนของพวกเขา นักเรียนที่สนใจจะต้องแจ้ง EBS CARE ถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือรายละเอียดที่อยู่ใดๆโดยการส่งข้อมูลผ่านทางอีเมลไปที่ customerservice@barschool.net

2. การตอบรับทุนการศึกษาของคุณ

นักเรียนทุกคนที่ได้รับการเสนอทุนการศึกษาจะได้รับข้อเสนอทุนการศึกษาที่มีรายละเอียดของทุนการศึกษาและลิงก์ไปยังข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการตอบรับหรือปฏิเสธทุนการศึกษาของคุณในข้อเสนอทุนการศึกษาของคุณ หากคุณไม่ได้ตอบรับตามที่ระบุไว้ ข้อเสนอทุนการศึกษาของคุณอาจถูกถอนออกและ/หรือจัดสรรใหม่

3 มูลค่าทุนการศึกษา

มูลค่ารวมของทุนการศึกษาของคุณจะถูกระบุไว้ในบัญชีนักเรียน EBS ของคุณ จุดหมายปลายทางของ EBS แต่ละแห่งท่ีซึ่งเหมาะสมสำหรับทุนการศึกษามีราคาของตนเองตามที่ตกลงไว้กับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ EBS

4 ข้อกำหนดคุณสมบัติ

ไม่สามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนการจองได้โดยไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่คุณจะต้องอ่านและ/หรือพิมพ์สำเนาของข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาที่ทำการจองเพื่อที่จะได้รับทราบถึงข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ EBS สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกับการจองที่ได้รับการยอมรับจาก EBS แล้วก็ตาม เมื่อคุณจองผ่านทางเว็บไซต์ของเรา คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันดังต่อไปนี้:

 1. คุณยอมรับความรับผิดชอบทางการเงินสําหรับการทําธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อหรือบัญชีของคุณ
 2. คุณยืนยันว่ามีอายุอย่างน้อย 18* ปีบริบูรณ์ในวันที่เริ่มต้นของหลักสูตรที่ได้ทำการจองไว้และต้องมีความสามารถตามกฎหมายในการจอง
 3. คุณจำเป็นต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปีบริบูรณ์จึงจะสามารถเข้าร่วมในการชิมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในจุดหมายปลายทางที่นิวยอร์ก แต่คุณจำเป็นต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์เพื่อที่จะเข้าร่วมหลักสูตร
 4. คุณรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้เกี่ยวกับตัวคุณเองหรือบุคคลอื่นเป็นความจริงและถูกต้อง
 5. คุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้สำหรับการจองที่เป็นการเก็งกำไร, เป็นเท็จหรือหลอกลวง
 6. เป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาในขณะที่ดำเนินการ
 7. เงินงวดแรกจำเป็นต้องชําระภายใน7วัน
 8. ทุนการศึกษาไม่สามารถถ่ายโอนหรือขอคืนเงินได้ 

*หากจองหลักสูตรที่ภูเก็ตหรือที่คอส คุณจะต้องยืนยันว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่เริ่มต้นของหลักสูตรที่ได้ทำการจองไว้ และคุณยังตกลงที่จะให้เอกสารที่ระบุถึงการให้ความยินยอมหรืออนุญาตจากผู้ปกครองของคุณในการจองหลักสูตรของ EBS แก่เรา

การประกันการฝึกสอนไม่สามารถใช้ได้กับทุนการศึกษานี้

5 การหยุดเรียนหลักสูตรของคุณ

หากคุณหยุดเรียนหลักสูตรของคุณ ทุนการศึกษาของคุณจะถูกยกเลิก หากคุณกลับมาที่ EBS คุณจะต้องสมัครทุนการศึกษาใหม่อีกครั้งและไม่มีการรับประกันว่าคุณจะได้รับการเสนอทุนการศึกษาเดียวกันอีกครั้ง

หมายเหตุสําคัญ - เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

เราเสียใจที่เราไม่สามารถยอมรับความรับผิดหรือจ่ายชดเชยค่าเสียหายใดๆในกรณีที่การปฏิบัติงานที่รวดเร็วของภาระผูกพันตามสัญญาของเราถูกป้องกันหรือได้รับผลกระทบจาก ‘เหตุสุดวิสัย’ ในเงื่อนไขการจองเหล่านี้ ‘เหตุสุดวิสัย’ หมายถึงเหตุการณ์ใดๆที่เราหรือผู้ให้บริการในเรื่องนี้ไม่สามารถทำได้ถึงแม้จะทั้งระมัดระวัง, คาดการณ์ล่วงหน้าหรือหลีกเลี่ยงก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวอาจรวมถึงสงครามหรือภัยคุกคามของสงคราม, การจลาจล, การก่อความไม่สงบ, กิจกรรมการก่อการร้าย, ข้อพิพาทอุตสาหกรรม, ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือนิวเคลียร์, สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย, ไฟไหม้และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

ความรับผิดของเราต่อคุณ

ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย ความรับผิดของเราต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่คุณได้รับความเดือดร้อนจะจำกัดเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของพนักงาน, ผู้ทำสัญญารับช่วงหรือตัวแทนของเรา

EBS จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อมใดๆที่คุณอาจได้รับความเดือดร้อน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียรายได้, การสูญเสียธุรกิจ, การสูญเสียกำไร, การสูญเสียโอกาส, การสูญเสียการออมที่คาดหวัง, การสูญเสียข้อมูลหรือการสูญเสียความเพลิดเพลิน

ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่อ้างว่าจะจำกัดหรือละเว้นความรับผิดของเราสำหรับ:

 • การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ EBS, พนักงาน, ผู้ทำสัญญารับช่วงหรือตัวแทนของ EBS;
 • การหลอกลวงหรือการบิดเบือนความจริงอันเป็นเท็จ; หรือ;
 • เรื่องอื่นใดที่จะผิดกฎหมายสำหรับ EBS ที่จะจำกัดหรือละเว้นความรับผิดของเรา

เรื่องอื่นใดที่จะผิดกฎหมายสำหรับ EBS ที่จะจำกัดหรือละเว้นความรับผิดของเรา

ข้อกำหนดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง, วีซ่าและการตรวจคนเข้าเมือง

หากการเรียนของคุณเกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามพรมแดนดังนั้นจึงต้องใช้หนังสือเดินทาง คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองที่จำเป็นทั้งหมด นักเรียนทุกคนจะต้องมีหนังสือเดินทางที่สมบูรณ์ซึ่งมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันเดินทางกลับที่วางแผนไว้ นอกจากนี้อาจจำเป็นต้องขอวีซ่าสำหรับจุดหมายปลายทางของ EBS บางแห่ง เราจะให้คำแนะนำทุกอย่างที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามหนังสือเดินทางเฉพาะของคุณ, ข้อกําหนดเกี่ยวกับวีซ่าและข้อกําหนดเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองอื่นๆเป็นความรับผิดชอบของคุณและคุณควรจะยืนยันข้อมูลเหล่านี้กับสถานทูตที่เกี่ยวข้องและ/หรือสถานกงสุล เราจะไม่ยอมรับผิดชอบใดๆ หากคุณไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากคุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง, วีซ่าหรือการตรวจคนเข้าเมืองใดๆ คุณอาจต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียนของหลักสูตรและค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากคุณไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากหนังสือเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองได้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขภาพ

ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของนักเรียน EBS ทุกคนที่จะขอคำแนะนำจากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน; การฉีดวัคซีนหรือการรักษาทางการแพทย์ซึ่งอาจมีการแนะนำ/จำเป็นสำหรับประเทศ/ประเทศต่างๆที่พวกเขาเดินทางไป เราไม่สามารถยอมรับความรับผิดสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับคำแนะนำและไม่ได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอ

ประกันภัย

เราไม่สามารถเน้นย้ำได้อย่างเพียงพอถึงความสำคัญของการทำประกันภัยที่เหมาะสมกับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ, การเรียกร้องความรับผิดส่วนบุคคลต่อคุณและการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง นโยบายการประกันภัยประเภทที่ถูกต้องคือ: ประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อหรือทำงานต่างประเทศ - ประกันภัยการเดินทางปกติจะไม่เพียงพอสำหรับการเดินทางในครั้งนี้

การชําระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

เป็นความรับผิดชอบของนักเรียนในการชำระค่าเล่าเรียนของหลักสูตรที่แน่นอนในสกุลเงินที่ถูกต้อง(แสดงในข้อมูลการชำระเงินที่มีให้หลังจากการจอง) เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนเนื่องจากการชําระเงินในสกุลเงินที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นผลมาจากการไม่ชำระค่าธรรมเนียมการโอน 100%

การชําระเงินด้วยบัตรเครดิต

ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นที่กําหนดให้เราโดยบริษัทบัตรเครดิตได้บังคับให้เราพยายามที่จะครอบคลุมอย่างน้อยส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการรับการชําระเงินด้วยวิธีนี้ ดังนั้นเราจะคิดค่าธรรมเนียม 2.2% กับการชำระเงินทั้งหมดด้วยบัตรเครดิต

การฉ้อโกงบัตรเครดิต

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินบัตรเครดิตที่ถูกต้องแก่เราหากคุณเลือกที่จะชําระเงินด้วยบัตรเครดิต หากคุณไม่ได้ระบุที่อยู่สําหรับการเรียกเก็บเงินบัตรเครดิตที่ถูกต้องและ/หรือข้อมูลผู้ถือบัตร การจองหลักสูตรของคุณอาจล่าช้าและค่าใช้จ่ายทั้งหมดอาจเพิ่มขึ้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองหากการชำระเงินถูกปฏิเสธหรือหากคุณได้ให้ข้อมูลบัตรเครดิตที่ไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบแบบสุ่มเพื่อลดการฉ้อโกงบัตรเครดิต ด้วยเหตุนี้ก่อนที่จะยืนยันการจองของคุณเราอาจขอให้คุณส่งโทรสารหรือส่งไปรษณีย์สำเนาหลักฐานการพิสูจน์ตัวตน, ที่อยู่รวมถึงสำเนาบัตรเครดิตของคุณและใบแจ้งยอดล่าสุด

การขอบริการพิเศษ

หากคุณมีการขอบริการพิเศษสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการที่ไม่ได้โฆษณา เราจะส่งต่อไปยังผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณจะได้รับบริการพิเศษตามคำขอและเราจะไม่ยอมรับความรับผิดสําหรับสถานการณ์หากไม่ได้รับบริการพิเศษ เราไม่สามารถยอมรับการจองใดๆที่เป็นไปตามเงื่อนไขเมื่อได้รับบริการพิเศษตามคำขอ

สิ่งของที่ลืมไว้

โปรดทราบว่าโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของใดๆ ที่นักเรียนวางลืมไว้ขณะเข้าเรียนหลักสูตรของ EBS หรือวางทิ้งไว้ที่โรงเรียนหรือที่พักโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากจบหลักสูตร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งของ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เงิน เอกสารการเดินทาง และของใช้ส่วนตัวอื่นๆ นักเรียนมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของตนเองให้ปลอดภัยอยู่เสมอ                     

หากคุณพบว่าทรัพย์สินส่วนตัวของคุณสูญหายในระหว่างหลักสูตรหรือถูกทิ้งไว้ในโรงเรียนหรือที่พักโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากการเข้าพักของคุณ เราขอให้คุณติดต่อตัวแทนของโรงเรียน EBS ทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคุณในการประสานงานเพื่อรับสิ่งของของคุณคืนหากสิ่งของยังอยู่ในที่เดิม โปรดทราบว่าคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่เกี่ยวข้อง

ทางโรงเรียนจะเก็บสิ่งของไว้หลังจากจบหลักสูตรเป็นระยะเวลา 7 วัน หลังจากนั้นสิ่งของใดๆ ที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ์จะถูกบริจาคเพื่อการกุศล

การท่องเที่ยว

บางครั้งเราอาจแนะนำให้คุณรู้จักกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือการบริการสันทนาการอื่นๆ หากคุณเลือกที่จะทําสัญญาสําหรับการให้บริการการท่องเที่ยวหรือการบริการสันทนาการอื่นๆ สัญญาของคุณจะอยู่กับผู้ให้บริการนั้นโดยตรงและเราดำเนินการเฉพาะในฐานะตัวแทน ดังนั้นเราจะไม่มีความรับผิดต่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสมของสัญญา เราจะไม่รับผิดชอบต่อการให้บริการการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมของคุณหรือสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการให้บริการโดยผู้ให้บริการ การท่องเที่ยวหรือกิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้มีขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาของผู้ให้บริการที่เป็นตามความจริงและเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น

หากคุณมีเรื่องร้องเรียน

หากคุณมีปัญหาใดๆในระหว่างหลักสูตรของคุณ คุณจะต้องแจ้งตัวแทนของ EBS ที่เกี่ยวข้องให้ทราบทันที จากนั้นพวกเขาจะพยายามแก้ไขปัญหาของคุณ หากพวกเขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีหรือสมาชิกของพนักงานของเราไม่พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ ดังนั้นคุณควรติดต่อเราทันทีโดยติดต่อ EBS care ตามที่อยู่อีเมลต่อไปนี้ (listening@barschool.net) จำเป็นต้องดำเนินการภายใน 28 วันนับจากวันที่สิ้นสุดหลักสูตรเพื่อให้การร้องเรียนของคุณได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เราจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องใดๆที่ได้รับหลังจากกำหนดเวลานี้

เรื่องร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับการจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเราไม่ได้จัดการกับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ นโยบายของเราคือการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรของการสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่นักเรียนของเราได้พบเจอ กรุณาเขียนหมายเลขอ้างอิงการจองของคุณในอีเมลของคุณ นอกจากนี้ยังเป็นเงื่อนไขของสัญญานี้ที่คุณจะสื่อสารถึงปัญหาใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับตัวแทนของ EBS ที่โรงเรียนของคุณในระหว่างหลักสูตร  หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น เราไม่สามารถยอมรับความรับผิดชอบใดๆได้เนื่องจากเราถูกลิดรอนโอกาสในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

ข้อพิพาท

ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นสัญญาระหว่างคุณกับ EBS ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายอังกฤษ คุณเห็นด้วยว่าข้อพิพาทใดๆจะถูกจัดการโดยศาลอังกฤษ

พฤติกรรมของคุณ

เราให้ความสําคัญกับพฤติกรรมของนักเรียนของเราที่โรงเรียนของเราอย่างเคร่งครัด คุณจะต้องมีน้ำใจและให้ความเคารพต่อนักเรียนคนอื่นในขณะที่คุณอยู่ที่โรงเรียนของ EBS เนื่องจากพฤติกรรมที่น่านับถือและเหมาะสมของนักเรียนของเราที่มีต่อกันนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนของเรา นอกจากนี้ทุกคนถูกคาดหวังว่าจะให้อภัยซึ่งกันและกันในขณะที่อยู่ที่ EBS

หลักสูตรของคุณจะถูกยกเลิกโดยเราหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องของเราหากคุณประพฤติตนที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์เช่นนี้เราจะไม่รับผิดชอบในการคืนเงินใดๆ, จ่ายค่าชดเชยหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับคุณอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของคุณ

โปรดทราบว่าตลอดเวลาที่คุณอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณไปเยี่ยมเยือนและคุณจำเป็นต้องเคารพวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น นอกจากนี้เมื่อเข้าร่วมโรงเรียนของ EBS พฤติกรรมของคุณยังจะต้องเป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดที่ผิดกฎหมายและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนซึ่งมีรายละเอียดด้านล่าง

นโยบายทางวินัย

นโยบายการทางวินัยของ EBS ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้ EBS จัดการกับสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมที่โรงเรียนของเรา

การกระทำผิดครั้งแรก

สำหรับการฝ่าฝืนที่เล็กน้อย นักเรียนอาจได้รับคำเตือนทางวินัยผ่านขั้นตอนง่ายๆ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยการตําหนิด้วยวาจาโดยการสรุปพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้และความกังวลที่เกี่ยวข้อง สำหรับการฝ่าฝืนที่รุนแรง นักเรียนจะถูกเชิญออกจากหลักสูตรของ EBS โดยอัตโนมัติ หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เราจะถือว่าการจองของคุณถูกยกเลิกโดยคุณตั้งแต่เวลานั้น

นอกจากนี้ EBS อาจแจ้งให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายของนักเรียนได้รับทราบ

การกระทำผิดครั้งที่สอง

สำหรับการฝ่าฝืนที่เล็กน้อย นักเรียนอาจได้รับคำเตือนทางวินัยเป็นครั้งที่สอง โดยทั่วไปจะประกอบด้วยการตำหนิด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรโดยการสรุปพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้และความกังวลที่เกี่ยวข้องและ/หรือได้รับคำเตือนทางวินัยตามระยะเวลาที่กำหนดและการทบทวนพฤติกรรม ส่วนหลังจะรวมถึงข้อกำหนดที่สอดคล้องกับการฝ่าฝืน ในระหว่างช่วงเวลานั้นนักเรียนจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามนโยบายของ EBS เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดภายในระยะเวลาของการคุมความประพฤติ

สำหรับการฝ่าฝืนที่รุนแรง นักเรียนจะถูกเชิญออกจากหลักสูตรของ EBS โดยอัตโนมัติ หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เราจะถือว่าการจองของคุณถูกยกเลิกโดยคุณตั้งแต่เวลานั้น

การกระทำผิดครั้งที่สาม

หากการกระทำผิดดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำในระหว่างช่วงเวลาของการคุมความประพฤติ นักเรียนจะถูกเชิญออกจากหลักสูตรของ EBS โดยอัตโนมัติ หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เราจะถือว่าการจองของคุณถูกยกเลิกโดยคุณตั้งแต่เวลานั้น EBS จะแจ้งให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายได้รับทราบเมื่อนักเรียนถูกเชิญออกจากหลักสูตรและจะแจ้งให้พวกเขารับทราบถึงเหตุผลในการเชิญออก

การฝ่าฝืนที่เล็กน้อยและที่รุนแรง

EBS จำแนกพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ออกเป็นสองประเภท: การฝ่าฝืนที่ ‘เล็กน้อย’ และที่ ‘รุนแรง’  พูดอย่างกว้างๆการฝ่าฝืนที่ “รุนแรง” หมายความว่าพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาและ/หรือการประพฤติผิดก่อนหน้านี้โดยนักเรียนอนุญาตให้กระทำการพิจารณาการไล่ออกและการยกเลิกจากหลักสูตร หากการฝ่าฝืนที่ถูกกล่าวหาถือว่า “เล็กน้อย” จะไม่อนุญาตให้กระทำการพิจารณาการไล่ออกและการยกเลิกจากหลักสูตร อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไปหรือไม่สำคัญแต่อย่างใด

โดยทั่วไปแล้วการฝ่าฝืนที่เล็กน้อยคือพฤติกรรมที่ซึ่งชอบก่อกวน, ไม่เหมาะสมทางสังคมหรือขัดแย้งกันกับบรรยากาศของการเรียนรู้และการเข้าสังคมที่โรงเรียนของเรา การฝ่าฝืนที่รุนแรงคือพฤติกรรมที่ซึ่งผิดกฎหมาย, คุกคามหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของนักเรียนหรือพนักงาน หรือพฤติกรรมที่มีเจตนาร้ายอย่างชัดเจน  การฝ่าฝืนที่เล็กน้อยซึ่งกระทำด้วยความอาฆาตพยาบาทหรือความประมาทโดยเฉพาะอาจกลายเป็นการฝ่าฝืนที่รุนแรง

ตัวอย่างของการฝ่าฝืนที่เล็กน้อยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • การไม่คํานึงถึงกฎระเบียบของโรงเรียนหรือที่พัก
 • การใช้ถ้อยคําหยาบคายอย่างต่อเนื่อง
 • การมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
 • การไม่แสดงความเคารพต่อพนักงานของ EBS และเพื่อนนักเรียน
 • การสูบบุหรี่ในสถานที่ของโรงเรียน
 • การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตรายหรือขาดความรับผิดชอบ 

ตัวอย่างของการฝ่าฝืนที่รุนแรงรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ยาเสพติด/สารควบคุมที่ผิดกฎหมาย(การครอบครอง, การใช้, การขาย, หรือการแจกจ่าย)
 • การจงใจและ/หรือการต่อต้านที่สอดคล้องกัน, การไม่เคารพและ/หรือการปฏิเสธที่จะเชื่อฟังผู้มีอำนาจ
 • กิจกรรมทางอาญาใดๆ
 • การคุกคาม,การข่มขู่หรือทําร้ายร่างกายของพนักงานหรือนักเรียนของ EBS
 • การหนีเรียน
 • การทำลายทรัพย์สิน
 • ได้รับการพิจารณาว่าเป็นนักเรียนท่ีชอบก่อกวนเป็นประจำ 

การยกเลิกเนื่องจากการฝ่าฝืนนโยบายทางวินัยของเรา

หากถูกพบว่าคุณฝ่าฝืนนโยบายทางวินัยของเรา เราจะถือว่าการจองของคุณถูกยกเลิกโดยคุณตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไป หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในต่างประเทศ ดังนั้นคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการเดินทางกลับบ้านของคุณเองและสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มของคุณที่เดินทางมากับคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการคืนเงิน, ค่าชดเชยใดๆหรือรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ เราอาจทำการเรียกร้องกับคุณสำหรับค่าเสียหาย, รายจ่ายและค่าใช้จ่ายใดๆ(รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย)ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของคุณ อาจมีการดำเนินคดีทางอาญาด้วยหากจำเป็น

นอกจากนโยบายทางวินัย EBS ยังมีนโยบายของตนเองเกี่ยวกับยาเสพติดที่ผิดกฎหมายและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดที่ผิดกฎหมายและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน

นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่นที่เหมาะสมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ผิดกฎหมายและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบ นอกจากนี้ EBS ยังมีบทลงโทษที่เข้มงวดที่ใช้กับนักเรียนทุกคนที่เชื่อว่าฝ่าฝืนนโยบายยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเรา

นโยบายเกี่ยวกับยาเสพติด

ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดๆยาที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย, ไม่มีใบสั่งแพทย์ไม่ควรนำมา, ขาย, โอนหรือบริโภคในโรงเรียนหรือสถานที่ใดๆของ EBS อุปกรณ์การเสพยาเป็นสิ่งต้องห้ามที่โรงเรียนของ EBS ทุกแห่ง นอกจากนี้นักเรียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้, ขาย, โอนหรือครอบครองยาที่มีใบสั่งแพทย์ให้กับนักเรียนคนอื่น

ความประพฤติที่ไม่เป็นระเบียบใดๆเนื่องมาจากความมึนเมาของนักเรียนหรือปรากฏตัวอยู่ในที่ที่มียาเสพติดผิดกฎหมายที่ต้องมีการแทรกแซงจากพนักงานของ EBS หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนที่รุนแรงต่อนโยบายทางวินัยของเรา หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เราจะถือว่าการจองของคุณถูกยกเลิกโดยคุณตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไป

EBS ขอสงวนสิทธิ์ในการสุ่มทดสอบนักเรียนสำหรับการใช้ยาหรือสารเสพติด

นโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นักเรียนที่เข้าร่วมในกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับ EBS ในขณะที่อยู่ที่โรงเรียนของ EBS ในระหว่างช่วงเวลาเรียนจะต้องอยู่ในสภาพท่ีพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม การดื่มที่เป็นอันตรายหรือขาดความรับผิดชอบรวมถึงความประพฤติที่ไม่เป็นระเบียบเนื่องจากความมึนเมาที่ต้องมีการแทรกแซงจากพนักงานของ EBS หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนนโยบายทางวินัยของเราและคุณจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการฝ่าฝืนของเราตามรายละเอียดข้างต้น

การสูบบุหรี่

โรงเรียนของ EBS ทุกแห่งเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ นอกจากนี้การสูบบุหรี่เป็นสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่สาธารณะที่ปิดล้อมในบางประเทศ  ขอบคุณสำหรับความร่วมมือของคุณ การไม่ปฏิบัติตามความต้องการนี้จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนนโยบายทางวินัยของเราและคุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายทางวินัยของเราตามรายละเอียดข้างต้น

กฎหมายท้องถิ่น

นักเรียนทุกคนควรตระหนักถึงกฎหมายของท้องถิ่นและรัฐทั้งหมด EBS จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น, ขนบธรรมเนียมและความอ่อนไหวดังกล่าว

การตัดสินใจที่เป็นที่สิ้นสุด

การตัดสินใจใดๆที่ทําโดย EBS ที่เกี่ยวกับนโยบายทางวินัย, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายข้างต้นถือเป็นที่สิ้นสุด ทุกแง่มุมของนโยบายนี้จะถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ไม่ลำเอียงและยุติธรรม

ที่พักของ EBS

EBS สามารถจัดหาที่พักที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรได้หากต้องการ เฉพาะบุคคลที่มีชื่อระบุไว้ในการจองเท่านั้นที่สามารถใช้ที่พักใดๆที่จัดให้สำหรับคุณ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันที่พักหรือให้ผู้อื่นเข้าพักที่นั่น คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับที่พักของคุณหรือทรัพย์สินของที่พักในระหว่างการเข้าพักของคุณ นอกจากนี้จุดหมายปลายทาง EBS แต่ละแห่งมีรายการราคาสิ่งของของตนเองซึ่งจะถูกเรียกเก็บหากสิ่งของได้รับความเสียหายหรือแตกหัก คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้และอาจจะต้องชำระในประเทศ เมื่อนักเรียนของ EBS ถูกจัดให้พักในโฮสเทล โดยโฮสเทลแต่ละแห่งมักจะมีกฎระเบียบเกี่ยวกับที่พักของตนเองที่ซึ่งควรปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการรถรับส่ง

1. บริการรถรับส่งจะดำเนินการโดย European Bartender School อย่างไรก็ตามเราอาจจ้างหน่วยงานภายนอกหรือใช้ยานพาหนะจากผู้ให้บริการรายอื่นและดำเนินการตามดุลยพินิจของเรา

2. การจองมีอายุการใช้งานตามวันและเวลาที่ระบุเท่านั้น หากผู้โดยสารพลาดบริการรับส่ง เราจะพยายามอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารในการบริการรับส่งที่มีอยู่ในรอบถัดไป แต่ไม่สามารถรับประกันได้

3. วันที่ออกเดินทาง, เวลารับและส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงและในขณะที่เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบว่าเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการยืนยันการจองของพวกเขาโดยการส่งอีเมลมาที่ phuket.manager@barschool.net หรือติดต่อโรงเรียนผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในอีเมล ความล่าช้าและการยกเลิกอาจเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง

4. ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถรับส่งของเราจากโรงเรียนของ EBS ไปยังสนามบินมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามาถึงสนามบินด้วยเวลาที่เพียงพอสำหรับขึ้นเครื่อง

6. ในกรณีที่เที่ยวบินของนักเรียนล่าช้าน้อยกว่า 24 ชั่วโมงในการบริการรถรับส่ง จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่พวกเขาจะส่งอีเมลไปที่ phuket.manager@barschool.net หรือติดต่อโรงเรียนผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในอีเมล

7. ในกรณีที่นักเรียนพลาดบริการรถรับส่ง พวกเขาจะต้องส่งอีเมลไปที่ phuket.manager@barschool.net หรือติดต่อโรงเรียนผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในอีเมล

8. ลูกค้าที่ประสงค์จะร้องเรียนจำเป็นต้องส่งเรื่องร้องเรียนของพวกเขาผ่านเว็บไซต์ของ EBS ภายใน 14 วันนับจากวันที่พวกเขาทำการจองบริการรถรับส่งของพวกเขา นี่คือเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีทรัพยากรที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

9. ผู้โดยสารต้องนั่งอยู่บนรถตลอดเวลาโดยคาดเข็มขัดนิรภัย เว้นแต่ผู้ขับขี่จะให้คำแนะนำเป็นอย่างอื่น

10. บริการรถรับส่งเกิดขึ้นในยานพาหนะหลากหลายขนาดแตกต่างกัน

11. ผู้โดยสารที่ตัดสินใจที่จะยกเลิกการบริการตามดุลยพินิจของตนเองในขั้นตอนใดๆในระหว่างการให้บริการจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงินคืนใดๆทั้งสิ้น

12. เราไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียโดยตรงหรือโดยอ้อมของทรัพย์สินส่วนบุคคล EBS ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ, การสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย รวมถึงความล่าช้าในการบริการรถรับส่งซึ่งทำให้การมาถึงสนามบินล่าช้าสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทาง เราแนะนำให้ลูกค้าทุกคนซื้อประกันวินาศภัยและประกันสุขภาพ

13. เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้บุคคลยกเลิกจากบริการใดๆหากเราเห็นว่าพฤติกรรมของพวกเขาเป็นที่ไม่พึงปรารถนาหรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้โดยสารคนอื่นๆ เราจะไม่รับผิดชอบเพิ่มเติมสําหรับการบริการรับส่งผู้โดยสารดังกล่าว

14. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางของการบริการรับส่งเนื่องจากสภาพอากาศ, ข้อจำกัดด้านความปลอดภัยที่กำหนดหรือเหตุสุดวิสัย

15. ลูกค้าจะได้รับการยืนยันจากช่วงเวลาที่ทำการจองเสร็จสมบูรณ์ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่ารายละเอียดการสั่งซื้อของพวกเขาถูกต้องและต้องแจ้งให้ EBS CARE ทราบถึงข้อผิดพลาดใดๆทันที

16. ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการมารอตรงจุดรับที่ระบุไว้ตามเวลาที่ระบุไว้ สําหรับการบริการรับส่งจากโรงเรียนไปยังสนามบิน ลูกค้าควรมาถึงจุดรับ 15 นาทีก่อนถึงเวลาที่กําหนด ในขณะที่ผู้ขับขี่ของเราพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการระบุผู้โดยสารที่หายไป การไม่ปรากฏตัวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนและเนื่องจากลักษณะของการบริการที่การไม่ปรากฏตัวถือเป็นการยกเลิก

17. การยกเลิกจะไม่ได้รับเงินคืน

โปรโมชัน

อ่านข้อกำหนดทั่วไปสำหรับโปรโมชันของ EBS ที่แสดงด้านล่าง โปรดทราบว่าโปรโมชันของ EBS แต่ละรายการอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะสำหรับข้อเสนอพิเศษเฉพาะของโปรโมชันนั้นๆ

โปรดทราบว่าโปรโมชัน:

 1. จะได้รับโดยการใช้รหัสโปรโมชันและจะมีมูลค่า ข้อยกเว้น และข้อจำกัด ที่จะเปิดเผยแก่คุณเมื่อคุณได้รับรหัสโปรโมชัน
 2. จะมีผลเฉพาะเมื่อมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ EBS หรือผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของ EBS เช่น บัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของเรา จดหมายข่าวทางอีเมล และการสื่อสารโดยตรงจากฝ่ายบริการลูกค้าของ EBS
 3. สามารถใช้ได้เฉพาะกับการจองที่เข้าเกณฑ์ที่ทำบนเว็บไซต์ของ EBS เท่านั้น การจองที่เข้าเกณฑ์คือการจองที่ทำภายในกรอบเวลาของโปรโมชันเฉพาะตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แนบมาด้วย
 4. ใช้ได้กับโรงเรียนและตลาดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของโปรโมชันแต่ละรายการเท่านั้น
 5. ใช้ได้ในช่วงระยะเวลาที่จำกัดและเฉพาะการจองที่ทำภายในระยะเวลาดังกล่าวเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากโปรโมชันนั้นๆ
 6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ที่กล่าวถึงในโปรโมชันของ EBS ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังช่วงโปรโมชันที่กำหนด รหัสโปรโมชันหรือส่วนลดอื่นใดที่เสนอให้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจนตามเงื่อนไขของโปรโมชันนั้นๆ
 7. แพ็กเกจบริการเพิ่มเติมไม่รวมอยู่ในโปรโมชัน เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดของโปรโมชันเฉพาะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอส่งเสริมการขาย บริการเพิ่มเติมอื่นๆ อาจเกี่ยวข้องกับแพ็กเกจอาหาร ที่พัก รถรับส่งสนามบิน เที่ยวบิน หรือการเดินทางไปและกลับจากโรงเรียน

โปรดพิจารณาเงื่อนไขการชำระเงินต่อไปนี้:

 1. โปรโมชันจะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณยืนยันการจองของคุณภายใน 8 วัน โดยวันที่จองนับเป็นวันที่ 1 การไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้ถูกยกเลิกโปรโมชันได้
 2. การจองจะได้รับการยืนยันเมื่อชำระเงินค่าหลักสูตรเต็มจำนวนแล้ว
 3. หากคุณตัดสินใจชำระเงินค่าหลักสูตรเป็นงวด การจองของคุณจะได้รับการยืนยันหลังจากที่คุณชำระเงินงวดแรกแล้ว อย่างไรก็ตาม จะมีผลก็ต่อเมื่อได้รับการชำระเงินงวดสุดท้ายแล้วเท่านั้น
 4. ในกรณีที่คุณมีสิทธิ์เลือกใช้แผน EBS Pay Later การจองจะได้รับการยืนยันเมื่อคุณชำระเงินครั้งแรกเสร็จสิ้น แต่จะมีผลเฉพาะเมื่อการชำระเงินที่ค้างอยู่ทั้งหมดครบกำหนดก่อนวันแรกของหลักสูตรได้รับการชำระเงินแล้วเท่านั้น

EBS ห้ามมิให้เผยแพร่รหัสโปรโมชันบนอินเทอร์เน็ต กลุ่มสนทนาสาธารณะอื่นๆ หรือโซเชียลมีเดียอย่างเคร่งครัด และการเผยแพร่รหัสโปรโมชันไปยังบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด การละเมิดนโยบายนี้อาจส่งผลให้มีการยกเลิกข้อเสนอโปรโมชันและ/หรือการยกเว้นจากโปรโมชันในอนาคต

หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับการจองของคุณ เช่น การเปลี่ยนแปลงวันที่ของหลักสูตร สาขาโรงเรียน ประเภทของหลักสูตร หรือหากคุณเลือกตัวเลือกประกันอย่างใดอย่างหนึ่งของเรา (ประกันการยกเลิกหรือประกันการจองแบบเปลี่ยนแปลงได้) เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โปรโมชันอาจไม่สามารถใช้ได้และคุณจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาของหลักสูตร EBS ที่ซื้อครั้งแรกและที่แก้ไขในภายหลัง รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ เว้นแต่เงื่อนไขเฉพาะของโปรโมชันจะรวมการแก้ไขไว้ด้วย

หากต้องการรับสิทธิ์โปรโมชัน การจองจะต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง ซึ่งหมายความว่าคุณต้องระบุผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของคุณ และใช้รหัสโปรโมชันอย่างถูกต้อง มิฉะนั้นคุณจะไม่มีสิทธิ์ใช้สิทธิประโยชน์ที่รวมอยู่ในข้อเสนอ
รหัสโปรโมชันจะถูกนำไปใช้ในช่อง "ใส่รหัสโปรโมชัน" ในส่วนการจองของเว็บไซต์และคลิก "ยืนยัน" โปรโมชันจะถูกนำไปใช้กับการซื้อที่มีสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถอ่านข้อกำหนดเฉพาะของโปรโมชันปัจจุบันได้ที่นี่

การติดต่อคุณ

หากคุณจองผ่านเว็บไซต์ของเรา เราจะติดต่อคุณโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่คุณได้ให้ไว้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้อีเมลสำหรับการติดต่อที่เหมาะสมกับการจองของคุณ เพื่อให้คุณสามารถรับอีเมลยืนยันหรือข้อมูลการอัปเดตใดๆและข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจองของคุณ เราจะถือว่าที่อยู่อีเมลของคุณถูกต้องและคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบของการสื่อสารนี้ โปรดทราบว่าคุณอาจจะยังต้องติดต่อเราผ่าน EBS Care หรือเป็นลายลักษณ์อักษรตามรายละเอียดข้างต้นในข้อกําหนดและเงื่อนไขของเรา

นอกจากนี้เราอาจส่งข้อความแจ้งเตือน(ข้อความ SMS)เกี่ยวกับการจองของคุณ โดยสามารถยกเลิกผ่านช่องทางออนไลน์ภายในพื้นที่บัญชี EBS ของคุณ EBS แนะนำให้คุณอนุญาตให้เราส่งการอัปเดตผ่านทาง SMS ให้คุณเนื่องจากข้อความเหล่านี้มักเป็นข้อความสำคัญที่ต้องให้ความสนใจหรือดำเนินการทันที

ข้อจำกัดความรับผิดชอบทั่วไป

EBS พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์การจองของเรานั้นทันสมัย ​​แต่ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลหรือความพร้อมของหลักสูตรของเราได้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองเหล่านี้ควรอ้างถึงในบริบทของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของเว็บไซต์นี้

การถ่ายวีดีโอและการถ่ายภาพ

ตลอดทั้งปี EBS มักจะถ่ายวิดีโอและภาพเพื่อส่งเสริมการขายที่โรงเรียน EBS ของเรา โปรดทราบว่าอาจมีการถ่ายภาพและ/หรือการถ่ายวีดีโอเกิดขึ้นในระหว่างหลักสูตรการเรียนการสอนของคุณและเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบตำแหน่งของกล้องตลอดเวลา เราจะไม่รับผิดชอบหากขัดต่อความประสงค์ของคุณที่คุณจะปรากฏอยู่ในวิดีโอหรือในภาพถ่ายที่ส่งเสริมการขายใดๆ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

การเปลี่ยนแปลงใดๆของนโยบายนี้จะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราและ/หรือให้บริการตามคำขอ

อัปเดตล่าสุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2015